• Vandrarhemmet
  • Gäss
  • Kajak
  • Vy mot tåkern
  • Spångar
  • Tranor
  • Slättland

gammal karta 545x300

Då Sverige har en unik och geologiskt varierande natur har människor och djur haft olika förutsättningar. Vi tänkte ta er tillbaka i tiden och berätta mer om hur just detta område skapades och hur människor flyttade hit för att bosätta sig.

När inlandsisen började dra sig tillbaka för ungefär 15 000 år sedan, bildades något som kallades Yoldiahavet vilket var en utsträckning av dagens Östersjön som delade Sverige med ett sund i Närke-området. Vid den här tiden hade Omberg redan skapats och blev nu en barriär åt väster, vilket skapade ett unikt landskap vid Tåkern.

När väl Yoldiahavet drog sig tillbaka under den senare delen av stenåldern omkring 3000 f.Kr bildades vad som idag är Tåkern. På den tiden bestod landskapet och sjön av tundra med björkskogar och enbuskar, dessutom var Tåkerns djup ca 12m och det fanns både gädda, brax och mal. I landskapet runt omkring vandrade renar, älgar, hjort och uroxe.

Runt den här tiden och något senare hade även de första människorna börjat bosätta sig i området längs med Omberg och Tåkerns västra del, vid vad som idag är Alvastra. Här tog människan ett stort steg då man gick från jägare, till att börja bruka jorden och därigenom grundade man jordbruket. Den tidiga bronsåldern tog även fart och man började rista och gravera  i sten vilket kan ses nere vid Hästholmen.

När järnåldern anlände omkring 1000 f.Kr började även mindre byar och samhällen byggas upp och man började tillverka verktyg och lättare vapen. Jordbruket växte och människorna blev alltmer sofistikerade och byggde borgar av olika slag i mindre skala.

När vikingatiden hade sin början runt 550 e.Kr började även folkvandringstiden och de stora härjningarna till sjöss. Vid den här tiden runt 800 e. Kr började man även med runskrift vilket kan beskådas vid den stora Rökstenen och skriften skapade en historia i sig. I takt med att kristendomen fick fäste i Norden runt 1100-talet blev även samhället mer upplyst och det skapades en fastare tro på religionen. Kloster började grundas bl.a i Alvastra som senare heliga Birgitta skulle komma att ha anknytning till. Även Heda kyrka, Väversunda kyrka, Herrestad kyrka och Hovs kyrka lade alla sina grundstenar runt 1100-talet och är idag några av bygdens mest unika och äldsta kyrkor, varav Herrestad anses vara en av Sveriges äldsta.

I Bjälbo som ligger mellan Tåkern och Skänninge växte även Birger Jarl upp under den här tiden, och han kom att ha stor betydelse för Sveriges grundande och kungadöme. Efter Birger Jarls död var det många tvister om vem som skulle ha makten i Sverige. Under medeltiden skiftade makten mellan olika kungar ända fram till reformationen och Gustav Vasas tid på 1500-talet. Då gick Sverige från katolska kyrkan till protestantiska svenska kyrkan och han anses väl vara Sveriges första konung som enade det stora riket under en och samma krona. Gustav Vasa började även byggandet av Vadstena slott under sin regeringstid som höll en viktig position invid Vättern.

Under stormaktstiden i Sverige etablerade sig många storgårdar runtom Tåkern och det växte fram enorma jordbruk som sysselsatte flera hundra människor bl.a Väversunda gård, Hovs gården, Renstad gård m.fl. Från 1700-talet började man med nya jordbruksreformer och uppköpandet av mark blev stort, även jordbruket blev effektivare och i mitten av 1800-talet gjordes även en sjösänkning av Tåkern med 1.7 meter för att utvinna ännu mer åkermark. Under 1900-talet bedrevs ett yrkesfiske i Tåkern där uppemot 10 yrkesfiskare verkade och under första världskriget var gädda eftertraktat och dyrt, vilket resulterade i mycket stort fiskeintresse. Även gåsjakt har varit eftertraktat av adeln och hovet, men är numera reglerat till markägaren. Tack vare sjösänkningen kom det allt fler fågelarter och större grupper vilket gjorde Tåkern till den fågelsjö den är idag, 150 år senare. Sedan 1975 är Tåkern ett naturreservat och öppet för allmänheten och en underbar plats att vistas på. 

Så genom dessa 15 000 år har det skapats både ett unikt djurliv, geografi, kultur och framför allt historia. I denna bygd med Tåkern och Omberg finns något för alla, och om vi värnar om naturen och dess kulturarv kommer det även att existera för kommande generationer

Snabbfakta

Öppettider 2021

Öppet endast för grupper. Hyra hela huset

Telefon
Reception: +46 142-71022
                  
Mobil: +46 70-8345247, 
E-post
info@takernvandrarhem.se
Antal rum 
Antal bäddar
24
Besöksadress
Svanshals, Vandrarhem
59022 VÄDERSTAD
Vandrarhemsvärd
Hanna Theel

Tåkern vandrarhem Svanhals 590 22 VÄDERSTAD Reception +46 142-71022 Mobil +46 70-8345247 Privat +46 070-3958974

Copyright © Tåkerns vandrarhem 2018. All Rights Reserved.