• Vandrarhemmet
  • Gäss
  • Kajak
  • Vy mot tåkern
  • Spångar
  • Tranor
  • Slättland

svanshals kyrka

Svanshals är en medeltida socken och omnäms redan 1252 med just namnet Svanshals. Namnet kan ha tillkommit då just den udde som sträcker sig ut i Tåkern, norr om kyrkan just har formen av en svans hals.

Landskapet består av slättbygd och norr om kyrkan ligger sjön Tåkern, som innan 1800-talets hälft var en sjö för yrkesfiskare. I sockens västra del ligger den stora och anrika gården Renstad, då ägd av baron Axel Hermelin som kanske var den mesta kända pionjären när det gällde sjösänkningen i början av 1840. I öster från kyrkan sett ligger Kyleberg, en gång i tiden ett pampigt slott med tinnar och torn. Här bedrev Axel Dickson i slutet av 1860 ett effektivt mönster jordbruk och var även en av de första i Sverige att införskaffa en ångplog.

Utöver dessa stora gårdar finns även en mängd andra gårdar, bl.a Mellangården, Prästgården och Solberga för att nämna ett fåtal. Den gamla prästgården öster om kyrkan är från 1700-talet, men ersattes med ett nytt hus 1950. I början av 1900-talet byggdes en helt ny prästgård en bit bort från kyrkan för att kunna hysa prästen och hans stora familj. Den omgavs av en stor park och hit gick man även för att anmäla dödsfall eller andra viktiga händelser.

Strax norr om kyrkan låg tidigare en skolbyggnad för de yngsta barnen, medans de äldre barnen gick i skolan öster om kyrkan, som numera är privatägt med innehållande vandrarhem. I slutet av 1800-talet fungerade även kyrkskolan som postkontor och har även under alla sina år fungerat som bostad åt rektor, lärare och kyrkans kantor. Själva kyrkan uppfördes på medeltiden, troligen under 1100-talet. Senare under mededltiden byggdes både en sakristia norr om kyrkan och ett vapenhus vid huvudingången i söder. Ett av kyrkans mest spännande föremål är en altartavla som räddades ur den stora branden i Stockholm 1697. Den har kommit hit via gården Kyleberg och gavs som gåva av den dåvarande drottningen Ulrika Eleonora. Det kanske mest anmärkningsvärda med kyrkan är nog ändå den förgyllda svanen som placerades högst upp på korset, förmodligen i slutet av 1700-talet och är den enda sv sitt slag i Sverige.

Snabbfakta

Öppettider 2021

Öppet endast för grupper. Hyra hela huset

Telefon
Reception: +46 142-71022
                  
Mobil: +46 70-8345247, 
E-post
info@takernvandrarhem.se
Antal rum 
Antal bäddar
24
Besöksadress
Svanshals, Vandrarhem
59022 VÄDERSTAD
Vandrarhemsvärd
Hanna Theel

Tåkern vandrarhem Svanhals 590 22 VÄDERSTAD Reception +46 142-71022 Mobil +46 70-8345247 Privat +46 070-3958974

Copyright © Tåkerns vandrarhem 2018. All Rights Reserved.